*

Benedictus had illustere voorganger

Paus Benedictus is niet de eerste paus die bij leven aftreedt als paus. Eerder deed dat paus Gregorius XII. Hij legde het ambt in 1415 neer in een poging een eind te maken aan het Westers Schisma, een bijna veertig jaar durende periode waarin pausen en tegenpausen elkaar tegenwerkten. De strijd tussen de pausen had niet alleen gevolgen voor het kerkelijk leven, de kerk speelde ook een grote rol binnen de politiek.