Plan tegen discriminatie werkvloer

Het kabinet wil weten wat de werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen doen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De ministerraad heeft vrijdag besloten om hierover een advies te vragen aan de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin de sociale partners zijn verenigd.

Varia

meer ‘Varia’