Paus treedt af

Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari af. Dit heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

Varia

meer ‘Varia’