Kamer wil af van 1040-urennorm

De Tweede Kamer keert zich tegen de norm van 1040 verplichte onderwijsuren op middelbare scholen. Het kabinet moet de norm voor mei volgend jaar herzien op een wijze die maximale ruimte biedt aan maatwerk voor leerlingen, staat in een motie die D66 dinsdagavond zal indienen bij het vervolg van het debat over de onderwijsbegroting.

Varia

meer ‘Varia’