Verantwoording hulp Haïti kan beter

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn transparanter geworden over de besteding van Giro 555-gelden, maar het kan nog beter. Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer over de besteding van het geld dat is ingezameld na de aardbeving in Haïti in 2010.

Varia

meer ‘Varia’