*

Deutsche Bank bouwt eigen bad bank

Deutsche Bank richt een eigen 'bad bank' op waarin investeringen worden ondergebracht die niet tot zijn kernactiviteiten behoren. Door die investeringen af te bouwen, wil de bank zijn kernkapitaalratio verbeteren.