Schadeherstel voor collegas Stapel

Oud-medewerkers van de frauderende hoogleraar psychologie Diederik Stapel krijgen als ze dat willen extra tijd om delen van hun onderzoek opnieuw te doen. Daar kunnen ze ook begeleiding voor krijgen. Tilburg University heeft hierover met enkele promovendi afspraken gemaakt. Ook de Rijksuniversiteit Groningen heeft een regeling ingevoerd

  • NOVUM

Varia

meer ‘Varia’