*

Belastingdeal Israël en Palestijnen

RAMALLAH - Israël en de Palestijnen hebben overeenstemming bereikt over het verbeteren van de manier waarop Israël belastingen en accijnzen int namens de Palestijnen. Dat hebben regeringsfunctionarissen gezegd. Met de overeenkomst krijgen de Palestijnen, die in een diepe financiële crisis zitten, mogelijk wat lucht, al is het de vraag of de efficiëntere inning van belastingen ook meer inkomsten oplevert.

advertentie