Geen resultaat gesprek Somaliërs

Het overleg tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de groep uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers in Den Bosch heeft dinsdag geen resultaat opgeleverd. Het gesprek gaat woensdag verder. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie voor Immigratie en Asiel gezegd.