Oppositie Syrië op zoek naar eenheid

DOHA - Vertegenwoordigers van de Syrische oppositiegroepen zijn in Qatar bijeen om tot afspraken te komen over een te vormen overgangsbestuur. Als de rebellen die strijden tegen het bewind van Bashar Assad erin slagen het regime ten val te brengen, moet het machtsvacuüm snel kunnen worden opgevuld.

Varia

meer ‘Varia’