*

Illegale Somaliërs niet meer in cel

Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) mag Somaliërs die geen verblijfsvergunning hebben niet meer in vreemdelingenbewaring zetten. Ook mogen ze voorlopig niet worden uitgezet. Dat heeft de Raad van State bepaald.