Veel mis bij vervoer risicostoffen

Bij dertig procent van de vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren blijken de regels te worden overtreden. En als er iets fout gaat, kunnen de hulpdiensten vaak te laat of onvoldoende beschikken over ladinginformatie, waardoor zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Varia

meer ‘Varia’