Rechtseffecten programmas bekeken

Een commissie van juridische experts onderzoekt wat de effecten van de verkiezingsprogramma's zijn op onder meer de toegang tot het recht en de privacy. Het doel is helder in kaart te brengen wat de verschillende programma's voor het recht in Nederland betekenen, meldt de Orde van Advocaten dinsdag.