Dienstplicht Israël heet hangijzer

JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft maandag een commissie ontbonden die als taak had de dienstplichtwet te herschrijven. Momenteel maakt de wet tot ergernis van een groot deel van de bevolking een uitzondering voor zestigduizend ultraorthodoxe joden die zich aan religieuze studies wijden.

Varia

meer ‘Varia’