*

Kamer komt nertsenfokkers tegemoet

Nertsenfokkers kunnen een aantal maatregelen tegemoetzien die de gevolgen van het verbod op de nertsenfokkerij moeten verzachten. Dat bleek maandag tijdens een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer.