Hoge Raad voert zaken sneller af

De Hoge Raad kan zaken die geen kans maken op cassatie per 1 juli sneller afdoen. Door deze zaken er bij binnenkomst uit te filteren, kan de hoogste rechtsinstantie zich beter richten op de zaken die wel geschikt zijn voor inhoudelijke behandeling. De Hoge Raad had al de mogelijkheid om deze zaken versneld af te doen via een verkorte motivering, maar ze doorliepen wel de hele procedure.

  • NOVUM

Varia

meer ‘Varia’