Langere nullijn niet berekend

Het Centraal Planbureau weigert te berekenen wat het oplevert als voor ambtenaren tot en met 2015 de nullijn wordt aangehouden. Het is volgens het CPB onontkoombaar dat de ambtenarensalarissen de komende jaren weer stijgen, meldt het Nederlands Dagblad op basis van een notitie over de wijze waarop het CPB de programma's doorrekent.

Varia

meer ‘Varia’