*

Klimaatonderhandelingen in impasse

BONN - Klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in de Duitse stad Bonn zijn donderdag vastgelopen. Door de steeds groter wordende kloof tussen arme en rijke landen loopt de voortgang die vorig jaar werd geboekt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken gevaar.