Fundering De Waag kost vijf miljoen

Het herstel van de fundering onder het vijftiende-eeuwse rijksmonument De Waag op deNieuwmarkt in Amsterdam kost 5,1 miljoen euro. De gemeente heeft besloten het geld beschikbaar te stellen om verdere verzakking of zelfs instorting te voorkomen. De werkzaamheden gaan begin 2013 van start en duren tot het najaar van 2014.

Varia

meer ‘Varia’