Spoor niet nationaliseren

Het overhevelen van Prorail-taken naar de overheid zou de situatie op het spoor alleen maar erger maken. Voordat het beheer van het spoor werd geprivatiseerd was de situatie behoorlijk dramatisch, 'maar dat is iedereen al lang weer vergeten', zei voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos (PvdA) zondag in Buitenhof. Onder haar werd het beheer van het spoor geprivatiseerd.

  • NOVUM

Varia

meer ‘Varia’