Arbeidsinspectie slecht bereikbaar

De Arbeidsinspectie is slecht bereikbaar voor gewone werknemers. Dat concludeert vakcentrale FNV dinsdag. Op de website van FNV Bondgenoten was naar ervaringen met de Arbeidsinspectie gevraagd. Daar reageerden 127 mensen op. De helft van hen wilde een klacht of misstand bij de inspectie melden. Van degenen die zich per mail tot de inspectie wendden, zou 43 procent geen antwoord hebben gekregen. De meesten probeerden de inspectie via de telefoon te bereiken. In twaalf procent van de gevallen werd echter niet opgenomen. Deze cijfers zijn overigens niet representatief, omdat het alleen gaat over mensen die zich geroepen voelden om op de vraag van de FNV te reageren.

Varia

meer ‘Varia’