Wegen Oost-Jeruzalem aangepakt

JERUZALEM - Israël investeert de komende vijf jaar omgerekend honderd miljoen euro in het onderhoud van wegen in Arabische wijken in Jeruzalem. Dat is hard nodig, omdat het wegenonderhoud na de inname van Oost-Jeruzalem in 1967 sterk achterbleef bij dat in andere stadsdelen.

Varia

meer ‘Varia’