*

WTO: Boeing kreeg ongeoorloofde staatssteun

GENÈVE - De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is tot de conclusie gekomen dat de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing in de loop der jaren voor miljarden dollars aan ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen.