*

Amerikaanse strijd tegen terrorisme is rechtvaardige zaak

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft steun gegeven aan de Nederlandse regering, die zich naast de Amerikaanse overheid opstelt in de bestrijding van het kwaad van het terrorisme. Niet alle geluiden uit de Amerikaanse samenleving getuigen van verantwoordelijkheidsbesef. De roep om wraak is begrijpelijk, maar mag tegenactie niet leiden. En soms klinken uitingen van zelfvertrouwen schril. Maar het optreden van de Amerikaanse overheid getuigt tot nu toe wel degelijk van verantwoordelijkheidsbesef, menen Eimert van Middelkoop, buitenlandwoordvoerder van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, en Kars Veling, Eerste Kamerlid en lijsttrekker van de ChristenUnie.

advertentie