*

Loon naar werken, ook voor ondernemer

De ramp van 11 september heeft het vertrouwen in de economie grondig verstoord. De benedenwaartse aanpassingen van economische verwachtingen buitelen over elkaar heen. Komt er een recessie of zal het nogal meevallen? Het is wel zeker dat er weinig economische groei zal zijn en dat de inflatie in ons land hoog blijft. Feitelijkheden die van belang zullen zijn bij de komende loononderhandelingen.

advertentie