*

Maak God geen partij in menselijk-politieke dilemma's

In een complexe situatie zoals die ontstaan is na de aanslagen in de VS, is het de roeping van christenen om afstand te houden tussen God en wat er gebeurt. We moeten ervoor waken God partij te maken in onze menselijk-politieke dilemma's, meent ds. W. van der Schee, predikant in Loenen aan de Vecht.