*

VS vragen NAVO om concrete hulp

BRUSSEL/DEN HAAG - De Verenigde Staten hebben de NAVO-partners formeel om hulp gevraagd in de strijd tegen terrorisme. Gisteren hebben de Amerikanen aan de andere lidstaten van het bondgenootschap een lijst voorgelegd met concrete voorstellen voor acties die de NAVO zou kunnen ondernemen. Besluitvorming daarover zal in een later stadium plaatshebben.

advertentie