*

Uitspraken van prins Bernhard, gedaan in de Nederlandse pers

Over de watersnoodramp in 1953: ,,Met Gods hulp zulllen wij voortgaan op de ingeslagen weg, want met de psalmdichter mogen wij zeggen: De Here in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.''

Varia

meer ‘Varia’