Yvette Lont en Luther

Het is vandaag meer dan ooit nodig getrouw aan de Heilige Schrift te blijven. Op 31 oktober, nu 490 jaar geleden, sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg.