*

Kerk-zijn vraagt om aansprekende vormen

In de Jasperse-discussie ging het vooral over persoonlijk geloof en minder over het instituut waarin dat geloof wordt beleefd: de kerk. In onze maatschappij zijn leden en instituties als kerken, scholen en verenigingen uit elkaar gegroeid. De nadruk is meer komen te liggen op persoonlijke verantwoordelijkheid, op het individu dat rechtstreeks voor God staat. Dat vraagt om andere vormen in het kerkelijk leven dan nu veelal gebruikelijk zijn.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie