Geloofsgehoorzaamheid (3)

Er is in de krant een strijd aan de gang over 'de leer' en 'de Heer'. Daarbij worden in mijn ogen steeds twee zaken door elkaar gehaald. De mensen van 'de leer' beschuldigen de mensen van 'de Heer' dat ze de 'de leer' niet serieus zouden nemen en de mensen van 'de Heer' beschuldigen de mensen van 'de leer' dat ze 'de Heer' niet genoeg in de praktijk brengen.

Varia

meer ‘Varia’