*

Wie zo spreekt is niet zielig, maar gevaarlijk

Het artikel van Henk Jasperse in de rubriek 'Vrijplaats' van afgelopen zaterdag heeft mij geschokt. De auteur vraagt om veiligheid in de kerk. Hij klaagt erover dat hij met het uiten van zijn twijfels geen luisterend oor vindt in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). En dat deze kerken hem dreigen te laten vallen als hij zich niet conformeert aan het 'oude verhaal'.