*

Drama en Het Boek in jongerendienst

ZWOLLE - 'Jeugdkerken' schieten in Nederland als paddestoelen uit de grond. Ook aan de aanvragen voor informatiepakketten op de nieuwe internetsite www.jeugdkerken.nl is af te lezen dat er veel belangstelling is. Het zijn geen 'echte' kerken, maar meestal maandelijkse, interkerkelijke bijeenkomsten door en voor jongeren.