Gelovige heeft genoeg aan 'Christus alleen'

Samen opnieuw nadenken over de plaats van Maria in de kerk: daartoe nodigt pastoor Jan Berkhout protestanten uit (Nederlands Dagblad 9 april).

Varia

meer ‘Varia’