Wachtlijstruil bij donatie geen goed idee

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid adviseerde de Gezondheidsraad over wachtlijstruil bij orgaandonatie. Volgens de raad is dat in strijd met geldende wetgeving. Martin Buijsen legt uit dat die wetgeving uitgaat van het principe dat in de gezondheidszorg verschil in behandeling om andere dan medische redenen onvaardbaar is.