Menselijkheid

Het verhaal van Gijs Lekkerkerker over zorg om de jeugdzorg (Nederlands Dagblad, donderdag 2 augustus) is mij uit het hart gegrepen. Het lijkt - ook in andere vormen van zorg - inderdaad vaak dat geld en regelgeving een hogere prioriteit hebben dan adequate zorg.

Varia

meer ‘Varia’