*

De 'Heilige poëzie' van het kerstevangelie

In de negentiende eeuw krijgt het modernisme in de breedte vat op de (Hervormde) Kerk. Alles gaat op de helling. Wat in de Bijbel met het verstand niet te volgen is, kan niet waar zijn. Schepping, opstanding, wonderen - het 'moderne' denken schrapt en snijdt en reduceert, tot er een wereldbeeld overblijft waarin alles 'klopt'.

advertentie