*

Letterlijk is nog niet jong

Met belangstelling volg ik wat de Cees Dekker en Willem J. Ouweneel hebben geschreven en de reacties daarop. In hun laatste bijdrage (Nederlands Dagblad 15 mei) pleiten ze voor vrijheid van exegese van Genesis 1.

advertentie