*

Adonai

Zou niet alle discussie over de vierletterige Godsnaam overbodig worden, en in de kerkgeschiedenis overbodig zijn geweest, als we bereid waren, en bereid geweest waren om ons af te vragen wat Jezus heeft gezegd als Hij de Schriften las? Wij heten toch zijn volgelingen te zijn? Hoe Jezus de Naam uitsprak, is bekend. Hij zei als alle Joden bij de vierletterige Naam JHWH altijd Adonai, en dat betekent: HEER.