*

NBV? Ja, maar graag nauwkeurig

Een nieuwe bijbelvertaling is een goede zaak. Het taalgebruik van de oude NBG-vertaling wekt bij onze jongere generatie in vele gevallen onbegrip en misver stand. De Nieuwe Bijbelvertaling is een reusachtig project, dat mis schien wel qua omvang, breedte van aanpak en procedurele zorg vuldigheid ongeevenaard is in de hele wereld.