*

Enschedese kerken houden 'diensten van vertroosting'

ENSCHEDE - Ongeveer vijftien kerken in Enschede houden op 9 juli 'diensten van bemoediging en vertroosting' voor hen die door de vuurwerkramp zijn getroffen. Het gaat om kerken uit de gereformeerde gezindte en enkele evangelische kerken.

advertentie