*

Normverval ook schuld overheid

DEN HAAG - De overheid is zelf medeverantwoordelijk voor het verval van waarden en normen. Het gedogen is daarvan een goed voorbeeld, maar evenzeer grof taalgebruik van ministers of kamerleden. Nog belangrijker is dat de overheid onvoldoende visie heeft ontwikkeld op kwaliteiten van de individuele burger in de moderne samenleving.

advertentie