*

Veel meer illegalen dan gedacht

DEN HAAG - In Nederland verblijven volgens minister Verdonk veel meer illegalen dan tot nu toe aangenomen: 200.000 tot 225.000. Tot nog toe ging de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie uit van ongeveer 150.000 illegalen.

advertentie