Van der Hoeven vreest schoolstrijd

AMSTERDAM - Er dreigt een nieuwe schoolstrijd tussen progressieven en liberalen enerzijds, en mensen die bewust bezig zijn met religie en zingeving anderzijds.

Varia

meer ‘Varia’