*

Les in burgerschap? Kijk naar helden en heiligen

DEN HAAG - Sinds 1 februari zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming van leerlingen. Het gaat daarin om het leren deelnemen aan de samenleving en omgaan met verschillen. Maar het concept burgerschap is ideologisch geladen. Scholen van verschillende identiteit geven er elk een eigen invulling aan.

advertentie