*

Militairen op missie bedreigd

DEN HAAG/SITTARD - Nederlandse militairen op buitenlandse vredesmissies en hun familieleden worden bedreigd via de telefoon of per sms. Ouders en echtgenotes van Oeroezgan-gangers vrezen persoonlijke verwensingen van onbekenden.