Kerkgangers zijn nog lang niet uitgeteld

De Nederlandse kerken worden leger en grijzer. Dat heeft vergaande gevolgen voor de samenleving als geheel, voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Varia

meer ‘Varia’