*

Explosieve toename ouderen in bijstand

DEN HAAG - Het aantal ouderen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering zal de komende jaren explosief stijgen. Dat komt doordat steeds meer 65-plussers moeten rondkomen van een gedeeltelijke AOW-uitkering.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie