Geef legerpredikant wapen

DEN HAAG Legerpredikant Gerard van Driesten wil in Uruzgan een wapen kunnen dragen. Daar blijft hij bij, ook al vindt Defensie het niet wenselijk, omdat geestelijk verzorgers bij de strijdkrachten formeel geen militair zijn, maar burger.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie