'Quota voor allochtone jongeren'

DEN HAAG - Ondernemers moeten worden gedwongen een afgesproken percentage allochtone jongeren met een beroepsopleiding in dienst te nemen. In cao's zou een quotaregeling kunnen komen. Zulke quota kunnen variëren met de samenstelling van groepen leerlingen in het beroepsonderwijs.

Varia

meer ‘Varia’